Zaczynamy! Założyłem sobie, że porozmawiam z osobami istotnymi dla pszczelarstwa. Kluczem nie jest bycie działaczem organizacji, właścicielem ogromnej pasieki, przedsiębiorcą którejś z pszczelarskich branż, zasłużonym naukowcem, nauczycielem itp. Kluczem będzie takie funkcjonowanie w środowisku, które wyznacza kierunki, realizuje jakąś intrygującą wizję, rozwija horyzonty. Zapraszam.