Jak pszczelarz może skorzystać na doświadczeniu pilota? Dlaczego mając pełen potencjał do prowadzenia pasieki towarowej, warto jednak wybrać ścieżkę hobbystyczną? Holistyczne spojrzenie na przyrodę. Zapraszam od 23.02.2022.

https://youtu.be/wLkFAgKOo6Y